TEORETICKÉ KURZY V ČECHÁCH: PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI K VEDENÍ NÁMOŘNÍ JACHTY

TEORETICKÉ KURZY NA SLOVENSKU: PREUKAZ ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI VELITEĽA REKREAČNÉHO PLAVIDLA