EnglishSlovenskyČesky

Chorvátsky preukaz Voditelj brodice kategorija B

Průkaz Voditelj brodice kategorija B je vůbec nejrozšířenějším průkazem. Tento průkaz je nejlépe přizpůsobený chorvatské legislativě a jeho získání je ve srovnání s ostatními druhy průkazů jednoduché. 

Průkaz může získat osoba starší 16 let, která složí příslušnou zkoušku na kapitanátě. U zkoušky je obvykle přítomen jen jeden zkušební komisař mluvící několika jazyky. Zkouška je ústní a trvá přibližně 10 minut. Mimo navigace, pravidel plavby a podobných disciplín je uchazeč zkoušen také z rádiového provozu, a proto skládat zkoušku na telekomunikačním úřadě není nutné. V případě úspěšného složení zkoušky Vám průkaz po vystavení pošleme poštou.

Držitel průkazu má právo řídit 


- charterovou jachtu, motorovou loď nebo plachetnici, určenou k pronajímání bez posádky za úplatu, o celkovém výtlaku do 30 tun a do vzdálenosti 12 Nm od pobřeží pevniny nebo jakéhokoliv ostrova
- motorovou jachtu nebo plachetnici určenou k nekomerčnímu použití o celkovém výtlaku do 30 tun do vzdálenosti 12 Nm od pobřeží nebo ostrova 
- malou loď určenou k osobnímu nekomerčnímu použití do vzdálenosti 12 Nm od pobřeží pevniny nebo jakéhokoliv ostrova 
- malou loď určenou pro dopravu pasažérů za úplatu do vzdálenosti 3 Nm od pobřeží nebo ostrova. Musí ale mít  živnostenské oprávnění nebo pracovní poměr.
- malou loď určenou pro dopravu nákladu nebo lov ryb do vzdálenosti 12 Nm od pobřeží nebo ostrova. Musí ale mít  živnostenské oprávnění nebo pracovní poměr.
Průkaz opravňuje k řízení plavidla pouze ve vnitřních vodách a teritoriálním moři Chorvatské republiky. Avšak určité státy průkaz Voditelj brodice akceptují. 
Pokud si držitel průkazu přeje půjčit plavidlo mimo teritoriální moře Chorvatské republiky, doporučujeme požádat majitele plavidla, charterovou společnost, o vyjádření, zda průkaz bude akceptován. Podle dosavadní zkušenosti je odmítnutí průkazů Voditelj brodice vzácné. 
Originální text dokumentů včetně veškerých novel je zveřejněn na internetových stránkách chorvatského Ministerstva moře, turistického ruchu, dopravy a rozvoje.
 
Opens external link in new windowwww.mmtpr.hr

Copyright 2011 | Všechna práva rezervována |