EnglishSlovenskyČesky

Kapitánské kurzy: Průkazy české, slovenské a chorvatské

Nechcete využít služeb placeného kapitána? Chcete se naučit řídit loď? Rádi byste si vypůjčili loď a vypluli na moře nebo na kanál, řeku či jezero, ale nemáte příslušné oprávnění - lodní průkaz? 
Získat průkaz můžete jen na základě složení příslušné námořní nebo říční zkoušky. Jsme školící středisko Ministerstva dopravy  a rádi Vám poradíme, který průkaz bude pro Vás vhodný a poskytneme Vám kvalitní přípravu. 

DRUHY OPRÁVNĚNÍ - jaký průkaz zvolit? 

Existují dva druhy lodních průkazů a nelze je zaměňovat. Jeden je určen pouze pro plavbu po mořích a nelze ho použít na řeky a obráceně. Je to z toho důvodu, že na řekách platí jiná pravidla lodního provozu než na moři. 

Pokud chcete plout po moři, doporučujeme začít praktickým kapitánským kurzem. Praktický kapitánský kurz je týdenní výuková plavba vhodná i pro začátečníky. Na závěr kurzu, po úspěšném složení zkoušek, obdržíte buď průkaz opravňující k vedení lodi chorvatskou licenci (BOAT SKIPPER CATEGORY B) a budete si již sami moci pronajmout loď, nebo pro zájemce o průkaz vydávaný MD ČR (PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI K VEDENÍ NÁMOŘNÍ JACHTY oblast C) a průkaz vydávaný MDV-SR (PREUKAZ ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI VELITEĽA REKREAČNÉHO PLAVIDLA POBREŽNEJ PLAVBY - oblasť C) je provedena praktická zkouška před jachetním instruktorem a jsou vystaveny protokoly potřebné pro následné provedení teoretické zkoušky v ČR nebo na Slovensku. Více informací  Opens internal link in current windowPraktické kapitánské kurzy.
Zájemcům o slovenskou nebo českou licenci jsou upřesněny další kroky potřebné k získání tohoto průkazu.

Pokud chcete plout po řece, kanálu nebo jezeře, většinou Vám bude stačit PRŮKAZ VŮDCE MALÉHO PLAVIDLA, ale v některých lokalitách a pro určitou velikost lodě se průkaz nevyžaduje. V České republice pro motorovou loď do výkonu 4kW nebo pro plachetnici s plochou plachet do 12m2 se licence nevyžaduje.

PŘEHLED LODNÍCH PRŮKAZŮ PRO MOŘE a ŘEKY a rozdíly mezi lodními průkazy (kapitánský průkaz, kapitánský řidičák na loď, skipper licence nebo boat certificate). 

 
Průkazy na mořské cesty - vnitřní moře, pobřežní moře a volné moře

Opens internal link in current window1/ PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI K VEDENÍ NÁMOŘNÍ JACHTY VYDANÝ NÁMOŘNÍM ÚŘADEM ČR 

Opens internal link in current window2/ MEDZINÁRODNÝ PREUKAZ ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI VELITEĽA NÁMORNÉHO REKREAČNÉHO PLAVIDLA

Opens internal link in current window3/ CHORVATSKÝ PRŮKAZ VODITELJ BRODICE KATEGORIJA B 


Průkazy na vnitrozemské cesty - přehrady, jezera, řeky 

Opens internal link in current window1/ VŮDCE MALÉHO A REKREAČNÍHO PLAVIDLA A MEZINÁRODNÍHO PRŮKAZU VŮDCE REKREAČNÍHO PLAVIDLA

Opens internal link in current window2/ VODCA MALÉHO PLAVIDLA 

Opens internal link in current window3/ NEMUSÍTE mít průkaz a přesto můžete řídit loď.

 

Další informace a přihlášky k praktickým kurzům naleznete v sekci Opens internal link in current windowPraktické kapitánské kurzy

 

Copyright 2011 | Všechna práva rezervována |