EnglishSlovenskyČesky

Teoretický kapitánsky kurz - oblasť B - Piešťany 4.11.2017

KURZ B - 04.11.2017 - 05.11.2017 - Piešťany

 Miesto školenia:  
Opens external link in new windowKlub vodných lyžiarov, Rekreačná 5, 921 01 Piešťany - mapa
 
Rozvrh kurzu: 
 Sobota 08:00 - 19:00  Navigácia / COLREG 72 
 Nedeľa 08:00 - 19:00  Navigácia /Nám. právo /Nautika

Školiteľ: Peter Čech, Jozef Mrkva, Jaroslav Coplák, Fedor Holčík, Peter Tremboš, Gabriela Čaničová, Jiří Chlumský. 

Cena kurzu: 250,– EUR    (učebné texty, navigačné trojuholníky)   

Ex klienti AAAYacht cena kurzu:
 190,- EUR

Cena zahŕňa:
  študijné materiály pre všetky predmety, rysovacie potreby, cvičnú mapu pre predmet Navigácia.

Dátum konania skúšky:
 05.12.2017 
 
 Ku skúške je potrebné priložiť kolok v hodnote 40 EUR a dve fotografie o rozmere 3 x 3,5 cm.
 
 Oblasť plavby B – držiteľ preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla morskej plavby je oprávnený viesť rekreačné plavidlo na mori s obmedzením do vzdialenosti najviac 200 námorných míľ od pobrežia (oblasť plavby B).

Čo je potrebné na získanie oprávnenia: Stupeň B
 1. Absolvovať kvalifikačný kurz na stupeň B.
 2. Byť držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla pobrežnej plavby (stupeň C).
 3. Preukázať plavebnú prax na rekreačnom plavidle na mori najmenej 2 000 námorných míľ, z toho najmenej 1 000 námorných míľ vo funkcii veliteľa rekreačného plavidla pobrežnej plavby (stupeň C).
 4. Úspešne vykonať teoretickú skúšku na stupeň B.
 5. Byť držiteľom obmedzeného osvedčenia rádiotelefonistu.
Je potrebné rezervovať miesto na kurze Kontakt.

Copyright 2011 | Všechna práva rezervována |