EnglishSlovenskyČesky

Teoretický kapitánsky kurz - oblasť C - Piešťany 10.11.2017

KURZ C - 10.11.2017 - 13.11.2017  - Piešťany

Miesto konania kvalifikačného kurzu: 
Opens external link in new windowKlub vodných lyžiarov, Rekreačná 5, 921 01 Piešťany - mapa

Dátum konania kvalifikačného kurzu: 
10.11.2017 od 13 h - 13.11.2017 

Školiteľ: Peter Čech, Jozef Mrkva, Jaroslav Coplák, Ján Konečný, Peter Tremboš Gabriela Čaničová, Jiří Chlumský. 

Miesto konania skúšky: klub vodných lyžiarov, Rekreačná 5, 921 01 Piešťany

Dátum konania skúšky: 06.12.2017  

 

Rozvrh kurzu: 

Piatok   10. 11. 2017

13:00 -19.00 COLREG 72/ Ing. Jaroslav COPLÁK

Sobota 11. 11. 2017

08:00 - 13:00 Angličtina Ing. Konečný Ján

14:00 - 16:00 Zdravoveda MUDr. Marián Šintál

16:00 - 18:00 Jiří Chlumský 

 Nedeľa 12. 11. 2017     
  
    
08:00 - 13:00 Nautika Jiří Chlumský   
     
14:00 - 17:00 Meteorologia Peter Tremboš   

Pondelok 13. 11. 2017

15:00 - 21:00 Navigácia Ing. Jozef MRKVA

 

Cena kurzu: 290,- EUR

Ex klienti AAAYacht cena kurzu: 190,- EUR

Cena zahŕňa:  študijné materiály pre všetky predmety, rysovacie potreby, cvičnú mapu pre predmet Navigácia.
 
 Ku skúške je potrebné priložiť kolok v hodnote 40 EUR a dve fotografie o rozmere 3 x 3,5 cm.
 
 Oblasť plavby C – plavba na mori s obmedzením do vzdialenosti 12 námorných míľ od pobrežia. Držiteľ preukazu spôsobilosti veliteľa jachty pobrežnej plavby je oprávnený veliť jachte v oblasti C, pokiaľ jej dĺžka nepresiahne 24 m a pokiaľ sila vetra nepresiahne 4 stupne Beaufortovej stupnice. Preukaz spôsobilosti vystaví MDVRR SR po predložení protokolu o teoretickej skúške, protokolu o praktickej skúške, dokladu o naplávaných 200 námorných míľach, všeobecného alebo obmedzeného preukazu rádio telefonistu (vystavuje Slovenský telekomunikačný úrad), potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti a zaplatení správneho poplatku vo výške 40 EUR (kolok). 

Čo je potrebné na získanie oprávnenia: Stupeň C 
 1. Absolvovať povinný kvalifikačný kurz na stupeň C.
 2. Vykonať praktickú skúšku pod vedením inštruktora menovaného Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.
 3. Preukázať plavebnú prax na mori na rekreačnom plavidle poháňanom plachtami najmenej 200 námorných míľ alebo 100 hodín plavby na rekreačnom plavidle poháňanom motorom.
 4. V prípade nulovej námornej praxe absolvovať týždenný praktický výcvik v Chorvátsku zakončený praktickou skúškou.
 5. Úspešne vykonať teoretickú skúšku na stupeň C.
 6. Byť držiteľom obmedzeného osvedčenia rádiotelefonistu. 
Je potrebné rezervovať miesto na kurze Kontakt.

Copyright 2011 | Všechna práva rezervována |