EnglishSlovenskyČesky

Teoretický kapitánský kurz - oblast C - Praha 24.02.2018

 KURZ C MDČR - 24.02.2018 - 25.02.2018 - Praha 

Místo školení:  Opens external link in new window ÚAMK Praha, Na Strži 1837/9,Krč   

 Rozvrh kurzu: 
 So. 09:00 - 19:00  Navigace / COLREG 72 
 Ne. 09:00 - 19:00  Navigace/Meteorologie/Nautika
  
 Rozvrh kurzu může být podle potřeby upraven.

 Zkoušky způsobilosti: ÚAMK, Na Strži 9, Praha 4
 sobota 03.03.2018 od 10:00 hod. 
 
 Cena kurzu: 5.000,- Kč / 190,– EUR
 
 Cena zahrnuje: Cena zahrnuje studijní materiály pro všechny předměty, rýsovací  potřeby, cvičnou mapu pro předmět navigace. 
 
 Cena nezahrnuje: Cena nezahrnuje poplatek za zkoušku způsobilosti - 1000,-Kč  

Oblast plavby C – plavba po moři s omezením do vzdálenosti 20 námořních mil od pevniny. Držitel průkazu způsobilosti velitele jachty pobřežní plavby je oprávněn velet jachtě v oblasti C, pokud její délka nepřesáhne 16 m a pokud síla větru nepřesáhne 6 stupně Beaufortovy stupnice. Průkaz způsobilosti vystaví Ministerstvo dopravy a spojů po předložení protokolu o teoretické zkoušce, protokolu o praktické zkoušce, dokladu o uplutí 100 námořních mil, všeobecného nebo omezeného průkazu radiotelefonisty (vystavuje Český telekomunikační úřad), potvrzení o zdravotní způsobilosti a zaplacení správního poplatku a zaplacení správního poplatku ve výši 500,-Kč .Tento přípravný kurz se týká přípravy na zkoušku z teoretických znalostí uchazeče.

Je nutné rezervovat místo v kurzu Opens internal link in current windowKontakt.

Copyright 2011 | Všechna práva rezervována |