EnglishSlovenskyČesky

FLOTILOVÁ PLAVBA - Bavaria 40

Termín: 05.05.2018 - 12.05.2018

Cena: 360 EUR / osoba / týden  

Trasa: SUKOŠAN – SUSAK - MALI LOŠINJ - CRES - RAB - SUKOŠAN (délka trasy cca 250 NM) 

Zopakujte si pravidla jachtingu: game.finckh.net/indexsvk.htm

Cena zahrnuje:
Pronájem lodě na týden.
Lůžkoviny
Skipper 
Závěrečný úklid lodě 
Poplatky za kotvení v domovském přístavu                     
Pojištění kauce 
Trička pro posádku

Cena nezahrnuje:
Turistická Tax 1 EUR os/den
Pojištění osob 
Spotřebované pohonné hmoty (cca 25 eur/os)  
Poplatky za kotvení a stání v jiném než domovském přístavu (cca 30 eur/os)
Strava (posádka zajišťuje a hradí stravu i pro kapitána lodě)
Doprava (posádka zajišťuje a hradí dopravu i pro kapitána lodě)Platební podmínky 
Záloha 50% z ceny za plavbu po přihlášení.
Doplatek 50% nejdéle 1 měsíc před začátkem plavby.

Storno podmínky:
Při odstoupení od smlouvy ze strany účastníka plavby jsou storno poplatky následující:

100 % v období 0 – 40 dnů před začátkem plavby
50% v období 40 – 300 dnů před začátkem plavby
0% v případě náhrady účastníka plavby třetí osobou.  

Pro bližší informace a rezervace míst na plavbě – KONTAKT


Olib

rovinatý ostrov Olib byl poprvé osídlen Římany v 10. století a do roku 1409 byl v područí Benátek. Ostrov ležící mimo davy turistů je na mnoha místech lemován krásnými zátokami s převážně písečnými plážemi, které se pozvolna svažují do azurového moře.
První Chorvaté sem dorazili až ve druhé polovině 15. století, když prchali před Turky.
Kromě rybolovu patří k hlavním zdrojům obživy ostrovanů pěstování vinné révy, oliv a také chov ovcí.
Na ostrově se nenachází žádné prameny ani vodní toky, proto mají téměř všechny domy studny na chytání dešťové vody.
Při vjezdu do malého přístavu vás přivítá stará obranná věž Kaštel postavená v 16. století.
Kostel sv. Anastázie a jeho fara dodnes uchovávají rukopisy a církevní dokumenty psané hlaholicí a také kamenné relikvie.
V zátoce Banva, jsou viditelné základy dávných římských domů a pozůstatky kostela sv. Pavla a kláštera mnichů, které byly zničeny okolo roku 1200.Susak

Ostrůvek Susak je známý díky nedotknutelné přírodě a písečnému povrchu, který leží na některých místech i v desetimetrové vrstvě. Písečné pláže s tyrkysovým mořem patří mezi ty největší v Chorvatsku. Na ostrově nejsou asfaltové silnice a nejezdí zde ani auta. Nad městečkem se tyčí pozůstatky benediktinského kláštera z 11. století, odkud je nádherný výhled.Mali Lošinj

je největším městem na ostrově Lošinj. Městečko má výbornou geografickou polohu, a proto je zde příjemné podnebí a bohatá zeleň. Díky tomu se stalo také lázeňským střediskem, ve kterém si postavil vilu i císař František Josef I.
Téměř všechny staré domy jsou z konce 18. století, kdy se město rozvíjelo v souvislosti s mořeplavbou, stavbou lodí a rejdařstvím. Místní movití obyvatelé vlastnili až 130 lodí pro zaoceánské plavby.
Nad městem, na nejvyšším vrcholku, se nachází zbytek benátské pevnosti z konce 15. století.
U ostrova Lošinj byla v hloubce 45 metrů nalezena antická bronzová socha řeckého atleta Apoxyomena a je vystavena ve městě, v paláci Kvarner na nábřeží.Cres

Ostrovy Cres a Lošinj, tvořily v minulosti jeden společný ostrov, než jej rozdělil průplav v městečku Osor, který byl za Římanů správním střediskem ostrova.
Severozápad ostrova Cres překvapí svou bohatou faunou a florou, jakožto i příjemnějším a mnohonásobně hostinnějším podnebím, než její severovýchodní větrná část. Takřka uprostřed ostrova se nachází Vranské jezero, ze kterého je celý ostrov zásobován pitnou vodou.
Ostrov Cres byl osídlen již od dávných dob, což dokazují pozůstatky starého hradu ve městě Cres. Na pobřeží i v centru města se nacházejí mnohé starobylé domy. V kulturním jádru města Cres vyniká kostel Sv. Martina s františkánským klášterem z 16. století a zámek rodiny Sforzů ze století 17.Rab

nejznámější část ostrova tvoří Loparský poloostrov, který je mimořádně členitý, s proslulými jedinečnými písečnými plážemi a množstvím zátok.
Město Ráb bylo ještě dlouho před Římany osídleno ilyrským kmenem Liburnů (ve 4. stol. př.n.l.). Později bylo Římany důkladně opevněno. Město dále prosperovalo mezi 11. a 15. stol., kdy mělo vlastní městskou samosprávu. V období Benátské republiky zažilo dvě největší morové epidemie, které Ráb téměř vylidnily. Dodnes lze v městě vidět zazděné a zchátralé domky těch, kteří byli pokládáni za ohniska nákazy.
Stará historická část města Ráb leží na malém poloostrově zakončeném mysem Kaldanac. Zachovala se část městského opevnění z 12. -13. stol., včetně tzv. Mořské brány. Město Ráb zdobí četné paláce a historické domy zdejší šlechty.

Copyright 2011 | Všechna práva rezervována |