EnglishSlovenskyČesky

Pojištení u Yacht-Pool

Pojištění depozitu CHARTEROVANÉ LODI / CHARTER DEPOSIT INSURANCE

Zahrnuje pojištění kauce do zvolené výše kauce. Spoluúčast je 5%, ne však méně než 50,- €. Zvolena částka depozitu nemůže být nižší, jako výše depozitu uvedena ve smlouvě s charterovou společností. 
Pojištění depozitu nezbavuje klienta povinnosti složení depozitu podle smlouvy o nájmu lodě a úhrady případné vzniklé škody. Klient si následně uplatní škodu prostřednictvím YACHT POOL zasláním žádosti včetně potřebných dokladů, uvedených na stránkách www.yacht-pool.sk 
 
Pojištění je platné po dobu platnosti pojištění (1 rok) na všechny chartery, kde je pojištěnec uveden jako kapitán v charterové smlouvě. 
 
 Uvedené sazby neplatí na pojištění depozitu při regatách – podléhá zvláštním podmínkám. Pro pojištění žádejte formulář „C“.


Charter depozit      511€     1025€      1550€      2050€      2600€      3050€      4050€    5050€

Poistné                  64€       126€       162€        205€        260€        305€        405€    505€ 

Podmínky pojištění

 

POJIŠTĚNÍ ZODPOVĚDNOSTI KAPITÁNA / SKIPPER RELIABILITY INSURANCE 

Pojištění zodpovednosti skippera zahrňuje materiální a nemateriální škody vyplývající z konání a zodpovědnosti skippera.

POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEHODY / ACCIDENT INSURANCE
 
Zahrnuje pojištění kapitána a posádky. V případě nehody s následkem trvalé invalidity nebo smrti. Také zahrnuje záchranné práce v případe nehody.

POJIŠTĚNÍ STORNA NÁJMU / CHARTER CANCELLATION INSURANCE
 Pojištění kryje riziko kapitána jachty a také členů posádky v případě odstoupení od nájmu v důsledku nemoci. Platí jen na období charteru, na rozdíl od jiných druhů pojištění.

 

Opens external link in new windowONLINE REGISTRACE

Copyright 2011 | Všechna práva rezervována |