spinner Vyhledáváme pro Vás nejlepší nabídky Zpracováváme Vaši rezervaci

Pojištění kauce

Pojištění YACHT-POOL 

 

Zahrnuje pojištění kauce do zvolené výše kauce. Spoluúčast je 5%, ne však méně než 50,- €. Zvolená částka depozitu nemůže být nižší, jako výše depozitu uvedená ve smlouvě s charterovou společností.

Pojištění depozitu nezbavuje klienta povinnosti složení depozitu podle smlouvy o nájmu lodě a úhrady případné vzniklé škody.
Klient si následně uplatní škodu prostřednictvím YACHT POOL zasláním žádosti včetně potřebných dokladů.
 
Pojištění je platné po dobu platnosti pojištění (12 měsíců) na všechny chartery, kde je pojištěnec uveden jako kapitán v charterové smlouvě. 

Uvedené sazby neplatí na pojištění depozitu při regatách – podléhá zvláštním podmínkám. Pro pojištění žádejte formulář „C“.

 

Depozit / Kauce 500 € 750 € 1000 € 1500 € 2000 € 2500 € 3000 € 3500 € 4000 €  4500 € 5000 €
Pojistné   60 € 85 € 110 € 160 € 210 € 260 € 310 € 360 € 410 € 460 € 510 €

 

Pojištění zodpovědnosti skippera zahrnuje materiální a nemateriální škody vyplývající z konání a zodpovědnosti skippera.

Zahrnuje pojištění kapitána a posádky. V případě nehody s následkem trvalé invalidity nebo smrti. Také zahrnuje záchranné práce v případě nehody.

Pojištění kryje riziko kapitána jachty a také členů posádky v případě odstoupení od nájmu v důsledku nemoci. Platí jen na období charteru, na rozdíl od jiných druhů pojištění.