spinner Vyhledáváme pro Vás nejlepší nabídky Zpracováváme Vaši rezervaci

Slovinsko - Itálie 28.9.2024

Máme pro Vás v nabídce připravenou další zdokonalovací plavbu do oblasti Slovinska a Itálie. V průběhu plavby získáte nové a obohatíte si svoje stávající znalosti pod dohledem zkušeného kapitána zejména v oblastech správného trimu plachet,  plánování plavby, terestrické navigace, meteorologie a plavby v obtížnějších podmínkách.

Cena: 540 €/osoba/týden

Trasa: Izola-Vieste-Tremiti-Izola (délka trasy cca 600 NM)

Cena zahrnuje:
Týdenní pronájem a pojištění lodě 
Instruktor jachtingu 
Závěrečný úklid lodě 
Lůžkoviny 
Poplatky za kotvení v domovském přístavu 
Vystavení protokolu o praktické zkoušce pro průkaz MDČR nebo MDVSR 

Cena nezahrnuje:
Pojištění osob 
Turistická Tax 1 € os/den
Poplatky za kotvení a stání v jiném než domovském přístavu
Spotřebované pohonné hmoty 
Strava (posádka zajišťuje a hradí stravu i pro kapitána lodě)
Doprava (posádka zajišťuje a hradí dopravu i pro kapitána lodě)

Izola

Město Izola je staré rybářské město ve Slovinsku, které bylo založeno v 7. století na malém ostrůvku při pobřeží Istrie. Jeho název je odvozen z italského slova "isola", které znamená ostrov. Město bylo od 9. století pod vlivem Benátské republiky. Během francouzské nadvlády byly zbořeny městské hradby a materiál byl použit k zasypání průlivu oddělujícího ostrov od pevniny. Město později patřilo také Rakousku, Itálii, Jugoslávii a od roku 1991 Slovinsku.Oblast osídlili Římané v 1. století a založili zde přístav Haliaetum, jehož zbytky jsou v moři stále vidět v Šimonově zátoce. Nedaleko stojí zbytky římské vily.

Benátky

Světoznámé historické město Benátky leží na severním pobřeží Jaderského moře. Svým romantickým vzhledem a kulturním centrem lákají návštěvníky z celého světa. Benátky se rozkládají na 121 ostrovech a ostrůvcích, které spojuje 435 mostů a protíná 170 kanálů. Počátky města spadají do období, kdy obyvatelé římského impéria prchali před vpády barbarských kmenů do bahnitých a pustých oblastí laguny. Postupně se z chatrčí vyvinulo město orientované na obchod s východním Středomořím a s Byzancií. Díky válečnému loďstvu se tak Benátky staly bohatou a sebevědomou republikou s velkým vlivem ve východním Středomoří, až do období turecké expanze. Definitivní konec Benátské republiky přinesla francouzská Napoleonova okupace. Benátky jsou plné kulturních a uměleckých památek. Od nejstarších staveb, jako je bazilika Svatého Marka, přes gotické kostely Santa Maria dei Frari a Santi Giovanni e Paolo, renesanční stavbu Bibliotheca Marciana, až po barokní kostel Santa Maria della Salute. Na Náměstí svatého Marka i v dalších čtvrtích města jsou historické a umělecké poklady, které uvnitř uchovávají další mistrovská díla. Od roku 1987 jsou Benátky jako jedna z nejnavštěvovanějších italských destinací památkou zařazenou na seznamu UNESCO.

 

 

 

Vieste
Vieste je letovisko v Itálii, které leží na dvou výběžcích na severovýchodě polostrova Gargano. Město má okolo 13 000 obyvatel, ale ještě před 50 lety to byla rybářská vesnice. V centru města najdete zachovalé středověké domy, zámek z 13. století a katedrálu, která je ukázkovým příkladem románské architektury. Dominantou Vieste je místní přístav s majákem posazeným na náprotivném skalnatém útese. Na začátku dlouhé pláže jižně od centra najdete symbol a kuriozitu města tzv. Pizzomunno. Jde o bílý, 25 m vysoký monolit, o kterém pověst hovoří, že je mládencem, kterého nechaly zkamenět žárlivé mořské sirény.

Tremiti
Ostrovy Tremiti jsou vzdálené asi 12 mil od pobřeží Gargana. Souostroví tvoří tři větší ostrovy: San Domino, San Nicola,  Capraia, a několik menších ostrůvků. Obydlené jsou jen ostrovy San Domino a San Nicola. Průzračná zelená voda a skalnaté pobřeží s malými plážemi jsou skvělé pro šnorchlování. 
Historické, správní a náboženské centrum souostroví je San Nicola. Ostrovu vládne mohutná, i když zchátralá středověká pevnost. Od konce 18. století pevnost sloužila většinou jako vězení. Z hradeb pevnosti se nabízí  nádherný pohled na celé souostroví.

 

 

 

 

 • Název
 • Termín
 • Cena
 • Cena po slevě
 • Volná místa
 • Název: Slovinsko - Itálie
 • Termín: 28.9.2024 - 5.10.2024
 • Cena: 600 €
 • Cena po slevě: 540 €
 • Volná místa: 8
 • Objednat