PRŮKAZ  ZPŮSOBILOSTI  K  VEDENÍ REKREAČNÍHO  PLAVIDLA vydaný  Ministerstvem dopravy  a spojů ČR  před účinností vyhlášek č. 315/2000 Sb. a 149/2001 Sb.,  v rozsahu oprávnění:

a)    průkaz s oprávněním A zahrnuje námořní plavbu jachty na volném moři  bez omezení
b)    průkaz s oprávněním B zahrnuje námořní plavbu jachty s omezením do vzdálenosti 200 námořních mil od pevniny nebo od pobřežních ostrovů ležících ve vzdálenosti 400 námořních mil od pevniny nebo ostrova
c)    průkaz s oprávněním C zahrnuje námořní plavbu jachty do maximální délky 15 metrů s omezením do vzdálenosti nejvýše 3 námořních mil od pevniny nebo od pobřežních ostrovů ležících ve vzdálenosti do 6 námořních mil od pevniny nebo jiného ostrova, pokud síla větru nepřesáhne 4 stupně Beaufortovy stupnice.

II.  PODMÍNKY K VÝMĚNĚ PRŮKAZŮ ZPŮSOBILOSTI
K VEDENÍ REKREAČNÍHO PLAVIDLA


 Průkaz způsobilosti k vedení rekreačního plavidla pro oblast plavby A, B, C vydaný Ministerstvem dopravy a spojů ČR  (průkaz ministerstva) před účinností zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, a znění vyhlášek č. 315/2000 Sb. a č. 149/2001 Sb., s ukončenou platností dne 1. 7. 2003, Úřad vymění za průkaz s odpovídajícím oprávněním.

Podmínky pro výměnu průkazu způsobilosti k vedení rekreačního plavidla s oprávněním „A, B, C a rekreačního“:
1.    žádost s osobními daty žadatele + správní poplatek 100,- Kč (kolek)
2.    průkaz ministerstva, který je určen k výměně
3.    doklad osvědčující praxi na jachtě v posledních 3 letech před podáním žádosti o výměnu průkazu ministerstva
4.    osvědčení o zdravotní způsobilosti vydané pověřeným lékařem MD ČR, nesmí být starší 3 měsíců k podání žádosti 
5.    platný omezený průkaz radiotelefonisty nebo vyšší, vydaný ČTÚ nebo jiným telekomunikačním úřadem členského státu EU
6.    2x barevnou fotografii o rozměrech 3,5cm x 4,5cm, která odpovídá skutečné podobě žadatele.

Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění vyhlášek č. 315/2000 Sb. a 149/2001 Sb., platné pro průkazy způsobilosti.

http://www.mdcr.cz