Přeplavba, Chorvatsko - Itálie

Máme pro Vás v nabídce připravenou další zdokonalovací plavbu do oblasti Chorvatsko.
V průběhu plavby získáte nové a obohatíte si svoje stávající znalosti pod dohledem zkušeného kapitána zejména v oblastech správného trimu plachet,  plánování plavby, terestrické navigace, meteorologie a plavby v obtížnějších podmínkách.

Termín: 28.09.2019 - 05.10.2019
Cena: 420 EUR / osoba / týden
Trasa: Sukošan-Palagruža-Vieste-Tremiti-Sukošan (délka trasy cca 400 NM)

Cena zahrnuje:
Týdenní pronájem a pojištění lodě 
Instruktor jachtingu 
Závěrečný úklid lodě 
Lůžkoviny 
Poplatky za kotvení v domovském přístavu 
Vystavení protokolu o praktické zkoušce pro průkaz MD ČR nebo MDPT-SR 

Cena nezahrnuje:
Pojištění osob 
Turistická Tax 1 EUR os/den
Poplatky za kotvení a stání v jiném než domovském přístavu
Spotřebované pohonné hmoty 
Strava (posádka zajišťuje a hradí stravu i pro kapitána lodě)
Doprava (posádka zajišťuje a hradí dopravu i pro kapitána lodě)


VIS
Ostrov Vis hrál důležitou roli v 19. stol - byl nazýván Gibraltar Adrie, neboť strážil přístup k významným rakousko-uherským přístavům Split a Dubrovník. Významnými městy na ostrově jsou Vis a Komiža – Původ Visu spadá již do 4. stol. př.n.l. Za Titovy Jugoslávie byl ostrov po dlouhá léta z vojenských důvodů nepřístupný zahraničním turistům. Na jih od Komiže byla vojenská základna Stupišče (nyní opuštěná). Jižní pobřeží ostrova je tvořeno mnoha malými krásnými zátokami. Proslulá je zejména úzká, mezi skalami uzavřená zátoka Stiniva s malou oblázkovou pláží.

Biševo
Tento  malý ostrov o rozloze 5,8 km2 ležící v blízkosti ostrova Vis. Ostrov je proslulý zejména množstvím jeskyň – ze 14 je nejznámější Modrá jeskyně, do které se lze dostat jen za klidného moře. Světlo sem vniká podmořským otvorem, díky němuž lze pozorovat pestrou škálu modré barvy na vodní hladině. Další významnou jeskyní je Medvědina špilja nesoucí název po tuleni středomořském. Ten však patří ve Středomoří bohužel k již vyhynulým tvorům.

Palagruža
Jsou to malé ostrovy a útesy na otevřeném moři mezi ostrovem Lastovo a italským  pobřežím. Od Komiže (na ostrově Vis) je vzdálen 75 km. Představuje vrchol trojuhelníku mezi ostrovem Vis a Lastovem. Skupinku tvoří ostrovy  Palagruža, Kamik od Tramuntane, Kamik od Oštra, Galijula a několik útesů. Největší  ostrůvek je Palagruža (0.29 km2). Břehy Palagruže  vystupují příkře z moře a jsou těžko přístupné. Výjimkou jsou dvě zátoky, a to Stara Vlaka na severním břehu a Velo Žalo na jižním břehu s pěknými  plážemi.

Vieste
Vieste je letovisko v Itálii, které leží na dvou výběžcích na severovýchodě polostrova Gargano. Město má okolo 13 000 obyvatel, ale ještě před 50 lety to byla rybářská vesnice. V centru města najdete zachovalé středověké domy, zámek z 13. století a katedrálu, která je ukázkovým příkladem románské architektúry. Dominantou Vieste je místní přístav s majákem posaděným na náprotivném skalnatém útese. Na začátku dlouhé pláže jižně od centra najdete symbol a kuriozitu města tzv. Pizzomunno. Jde o bílý, 25 m vysoký monolit, o kterém pověst hovoří, že je mládencem, kterého nechali zkamenět žárlivé mořské sirény.

Tremiti

Ostrovy Tremiti jsou vzdálené asi 12 mil od pobřeží Gargana. Souostroví tvoří tři větší ostrovy: San Domino, San Nicola,  Capraia, a několik menších ostrůvků. Obydlené jsou jen ostrovy San Domino a San Nicola. Průzračná zelená voda a skalnaté pobřeží s malými plážemi jsou skvělé pro šnorchlování. 
Historické, správní a náboženské centrum souostroví je San Nicola. Ostrovu vládne mohutná, i když zchátralá středověká pevnost. Od konce 18.století pevnost sloužila většinou jako vězení. Z hradeb pevnosti se nabízí  nádherný pohled na celé souostroví.