Itálie - Lipari

Tato plavba je zaměřená na získání praxe v oblasti B, zdokonalení v terestrické navigaci a v trimu plachet.
Po jejím skončení účastník plavby obdrží potvrzení praxe v oblasti B pod vedením velitele jachty, které je nutné pro průkaz B vydávaný MD ČR.

V průběhu plavby získáte nové a obohatíte si svoje stávající znalosti a zkušenosti zejména v oblastech plánování plavby, terestrické navigace, meteorologie, správného nastavení plachet včetně spinnakru a plavby v obtížnějších podmínkách.
Jako posádka budete schopni již za několik dní vykonávat potřebné úkony pro dosažení stanoveného cíle, samozřejmě pod dohledem zkušeného kapitána.

Termín: 28.03.2020 - 04.04.2020
Cena: 380 EUR / osoba / týden
Trasa: Salerno (Itálie) - Lipari – Salerno (délka trasy cca 500 NM)

Cena zahrnuje:
Pronájem lodě
Instruktor jachtingu 
Závěrečný úklid lodě 
Poplatky za kotvení v domovském přístavu                     
Vystavení protokolu o praktické zkoušce pro průkaz MD ČR nebo MDV SR  
Pojištění kauce 

Cena nezahrnuje:
Lůžkoviny
Pojištění osob 
Spinnaker
Spotřebované pohonné hmoty  
Poplatky za kotvení a stání v jiném než domovském přístavu
Strava (posádka zajišťuje a hradí stravu i pro kapitána lodě)
Doprava (posádka zajišťuje a hradí dopravu i pro kapitána lodě)

 

Stromboli

Sopka Stromboli je nejaktivnější sopkou v Evropě a její erupce je možné pozorovat několikrát za hodinu. Ostrov funguje jako přírodní maják, označující severovýchodní okraj Liparských ostrovů. Jeho název pochází z řečtiny a vystihuje jeho kuželovitý tvar. Sopečná aktivita se ale projevuje nikoli na nejvyšším bodě, ale v kráterech na severozápadním úbočí. Výtok žhavé lávy 29. 12. 2002 a  uvolněná hornina způsobila vlnobití, které poškodilo vesnici Stromboli, která si i přes to uchovává svůj původní charakter - úzké uličky nepřístupné pro auta, bělostný ráz domků nenarušený moderní zástavbou.

Pod vedením průvodců je také možno podniknout tříhodinový výstup k vrcholu. Nejlepší pohled pro pozorování sopečných erupcí se naskýtá z vrcholu Pizzo Sopra la Fossa. Nejvhodnější doba pro pozorování je po setmění, kdy lávová fontána, vyvrhovaná z kráteru, se valí k moři po svahu Sciara del Fuoco a září do noci jasně fialovo oranžovou barvou.

 

Vulkano

Vulcano je jeden z nejznámějších ostrovů Liparského souostroví, který leží nejblíže k sicilskému pobřeží. Původně to byly ostrovy dva, samotné Vulcano a nejmladší sopka Vulcanello. V 16. století je však spojil proud lávy. Na takto vzniklé nízké šíji jsou dnes sirné prameny a bahenní lázně. Pro turisty je zde největším lákadlem Velký kráter (Grand Cratere), nejmladší ze série sopek na ostrově Vulcano. Sopečná činnost na ostrově umožňuje nejen lázeň v sirném jezírku, ale také příjemné koupání v přírodní perličkové lázni na mořském dně.

 

Salina

Salina je ostrov s dvěma vrcholy - Monte Fosso delle Felci a Monte dei Porri, kdy ten vyšší dosahuje nadmořské výšky 962 m. Výstup na vrchol trvá zhruba 3 hodiny. Z vrcholu hory za příznivých podmínek lze vidět všechny ostrůvky tvořící Liparské ostrovy. Nejatraktivnějším obydleným místem Liparských ostrovů je vesnička Pollara.