1. POJIŠTĚNÍ DEPOZITU / KAUCE CHARTEROVANÉ LODI / CHARTER DEPOSIT INSURANCE

Zahrnuje pojištění kauce do zvolené výše kauce. Spoluúčast je 5%, ne však méně než 50,- €. Zvolena částka depozitu nemůže být nižší, jako výše depozitu uvedena ve smlouvě s charterovou společností.

 

Pojištění depozitu nezbavuje klienta povinnosti složení depozitu podle smlouvy o nájmu lodě a úhrady případné vzniklé škody. Klient si následně uplatní škodu prostřednictvím YACHT POOL zasláním žádosti včetně potřebných dokladů, uvedených na stránkách www.yacht-pool.sk 
 

Pojištění je platné po dobu platnosti pojištění (12 měsíců) na všechny chartery, kde je pojištěnec uveden jako kapitán v charterové smlouvě. 

Uvedené sazby neplatí na pojištění depozitu při regatách – podléhá zvláštním podmínkám. Pro pojištění žádejte formulář „C“.

Charter depozit      500€     750€      1000€      1500€      2000€      2500€      3000€      3500€    4000€

Poistné                  60€        85€         110€       160€        210€        260€        310€        360€      410€ 

Charter depozit      4500€     5000€      

Poistné                  460€        510€     

 

ONLINE REGISTRACE POJIŠTĚNÍ + PODMÍNKY

2. POJIŠTĚNÍ ZODPOVĚDNOSTI KAPITÁNA / SKIPPER RELIABILITY INSURANCE 

Pojištění zodpovednosti skippera zahrňuje materiální a nemateriální škody vyplývající z konání a zodpovědnosti skippera.

 

3. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEHODY / ACCIDENT INSURANCE
Zahrnuje pojištění kapitána a posádky. V případě nehody s následkem trvalé invalidity nebo smrti. Také zahrnuje záchranné práce v případe nehody.

4. POJIŠTĚNÍ STORNA NÁJMU / CHARTER CANCELLATION INSURANCE
Pojištění kryje riziko kapitána jachty a také členů posádky v případě odstoupení od nájmu v důsledku nemoci. Platí jen na období charteru, na rozdíl od jiných druhů pojištění.