spinner Vyhľadávame pre Vás najlepšie ponuky Spracovávame Vašu rezerváciu

Poistenie kaucie

Poistenie YACHT-POOL 

 

Zahŕňa poistenie kaucie do zvolenej výšky kaucie. Spoluúčasť je 5%, nie však menej ako 50€. Zvolená suma depozitu nemôže byť nižšia, ako výška depozitu uvedená v zmluve s charterovou spoločnosťou.

Poistenie depozitu nezbavuje klienta povinnosti zloženia depozitu podľa zmluvy o prenájme lode a úhrady prípadnej vzniknutej škody.
Klient si následne uplatní škodu prostredníctvom YACHT POOL zaslaním žiadosti vrátane potrebných dokladov.
 
Poistenie je platné počas platnosti poistenia (12 mesiacov) na všetky chartery, kde je poistenec uvedený ako kapitán v charterovej zmluve. 
Uvedené sadzby neplatia na poistenie depozitu pri regatách - podliehajú osobitným podmienkam. Pre poistenie žiadajte formulár "C".

 

 Depozit / Kaucia 500 € 750 € 1000 € 1500 € 2000 € 2500 € 3000 € 3500 € 4000 €  4500 € 5000 € 
 Poistné   65 €  92 € 119 € 173 € 227 € 281 € 335 € 389 € 442 € 497 € 551 €

 

Poistenie zodpovednosti skippera zahŕňa materiálne a nemateriálne škody vyplývajúce z konania a zodpovednosti skippera.

Zahŕňa poistenie kapitána a posádky, v prípade nehody s následkom trvalej invalidity alebo smrti. Tiež zahŕňa záchranné práce v prípade nehody.

Poistenie kryje riziko kapitána jachty a tiež členov posádky v prípade odstúpenia od prenájmu v dôsledku choroby. Platí len na obdobie prenájmu, na rozdiel od iných druhov poistenia.