EnglishSlovenskyČesky

Teoretický kapitánský kurz - oblast A - Praha 6.10.2018

 KURZ A MDČR - 06.10.2018 - 14.10.2018 - Praha

 Místo školení:  ÚAMK Praha, Na Strži 9, Praha 4 - Pankrác


 Podmínka účasti v kurzu: vlastní kalkulačka s goniometrickými funkcemi, dobrá znalost výpočtu základních   goniometrických funkcí

 Rozvrh kurzu: 

 So. 06.10.- Navigace - doplnění znalostí: deviace, poloha z nesoučasných náměrů, poloha ze dvou vodorovných úhlů,   čtvrtokružní systém, plavba po rovnoběžce, plavba po loxodromě, radarové náměry

 Ne. 07.10.- Astronavigace – základy astronavigace, mapový plotter, running fix, čas, Nautická ročenka - východy a   západy, hodinový úhel a deklinace. Sextant, oprava změřené výšky.

 So. 06.10.- Astronavigace – LHA, tabulky H.O.229, praktické příklady výpočtu interceptu a azimutu, Zeměpisná šířka a   délka z kulminace Slunce, hvězdy a planety

 Ne. 14.10.- Astronavigace – příklady. Oceánská meteorologie – tropické cyklony (oblasti výskytu, manévrování lodí),   monzuny, všeobecná cirkulace atmosféry, oceánské proudy (charakteristika, cirkulace v oceánech)

 Zkoušky způsobilosti: 
 termín a adresa budou upřesněny po dohodě s účastníky
 
 Cena kurzu: 

 6.000,- Kč pro termín 06.–07.10. 

 Cena zahrnuje školení, učební skripta „Oblast plavby A“, cvičná mapa a pomůcky pro předmět navigace, Nautická   ročenka 2016, navigační tabulky H.O.229, díl III.


 5.000,- Kč pro termín 13.–14.10. 

 Každá platba proběhne odděleně, v hotovosti oproti příjmovému dokladu, při zahájení kurzu.


 Cena nezahrnuje: Cena nezahrnuje poplatek za zkoušku způsobilosti - 1000,-Kč 

 Oblast plavby A – průkaz způsobilosti velitele oceánské plavby může získat: 

  1. prokáže plavební praxi nejméně 5 000 mil ve vzdálenosti více než 10 námořních mil od pobřežní linie ve funkci velitele jachty
  2. prokáže zdravotní způsobilost k vedení jachty
  3. zaplatí správní poplatek ve výši 500,-Kč
Copyright 2011 | Všechna práva rezervována |