spinner AAAYacht Vyhľadávame pre Vás najlepšie ponuky Spracovávame Vašu rezerváciu

Cestovanie - info

Podmienky vstupu do Maďarska 

Na územie Maďarska je možný vstup bez obmedzení - bez povinnosti preukázať potvrdenie o očkovaní, potvrdenie o prekonaní COVID-19 alebo negatívny výsledok testu.
Cestujúci po príchode do Maďarska taktiež nepodliehajú karanténe a nevyžaduje sa registrácia.

Podmienky vstupu do Rakúska 

Tranzit
Pre všetky osoby platí povolenie voľného tranzitu cez Rakúsko bez povinnosti registrácie, karantény alebo predloženia negatívneho testu, s tým, že je nariadené prejsť cez Rakúsko bez zbytočného zastavovania (o čom rakúska polícia/úrady môžu vyžadovať prehlásenie ústne alebo písomné). Na stiahnutie: Prehlásenie o tranzite

Vstup do Rakúska

Bez registrácie a karantény
Pravidlo 3G (OTP):

- osoby zaočkované druhou dávkou (nie staršia ako 270 dní) alebo booster dávkou
- alebo doklad o prekonaní (za posledných 180 dní)
- alebo negatívny PCR test (nie starší ako 72 hodín) resp. antigénový test (nie starší ako 24 hodín)

S registráciou a karanténou

- Nezaočkované (žiadnou dávkou vakcíny) alebo vyliečené osoby (bez aspoň 1 dávky vakcíny) sa musia zaregistrovať a musia dodržiavať 10 dňovú karanténu. Karanténa sa skonči ng. výsledkom PCR testu, ktorý sa môže vykonať najskôr v 5. deň karantény.
- Pendleri rovnaké pravidlá ako pre ostatých cestujúcich - uplatňuje režim 3G .

Podmienky vstupu do Slovinska

Od 19. februára 2022 neplatia žiadne obmedzenia pre vstup do Slovinska z dôvodu pandémie COVID-19. Cestujúci tak môžu vstúpiť do krajiny za rovnakých podmienok ako pred vypuknutím pandémie COVID-19. Ruší sa karanténa, nepredkladajú sa žiadne potvrdenia.

Podmienky vstupu do Chorvátska

Od 9. apríla 2022:

  • Štátni príslušníci krajín EÚ nepotrebujú digitálne certifikáty COVID na vstup do Chorvátska, identicky to platí v prípade vysídlených osôb z Ukrajiny.

  • Štátni príslušníci tretích krajín pre vstup do Chorvátska potrebujú platný digitálny COVID certifikát.

  • Povinné používanie rúšok len v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach, inak sa nosenie len odporúča

Bližšie informácie