spinner Vyhľadávame pre Vás najlepšie ponuky Spracovávame Vašu rezerváciu

Cestovanie - info

14. 3. 2021 | Charter v Chorvátsku je možný. Čo vás čaká na ceste a pri návrate a kde sa otestovať? Všetky potrebné informácie a odkazy nájdete tu.   

Môžete sa teraz vôbec cestovať po Slovensku a vycestovať z krajiny?

Áno, v Slovenskej republike neplatí zákaz vycestovať, každý môže v odôvodnených prípadoch do Chorvátska cestovať. Platí síce krízové opatrenie, ktoré obmedzuje v SR voľný pohyb medzi okresmi. Je tu ale výnimka -  cesta na účely vycestovania zo Slovenskej republiky. Pre prípadnú kontrolu v rámci SR odporúčame, aby mali všetci pri sebe platnú zmluvu o prenájme a voucher či zmluvu o kapitánskom kurze.
Uznesenie Vlády SR - opatrenia

 

Kde sa môžete v SR otestovať - PCR test a na čo si dávať pozor?

Pozorne si prečítajte informáciu, kedy dostanete výsledok testu. Ideálne keď je testovanie s výsledkom zaistené do 12 hod. Pozor! Niektoré laboratóriá ponúka službu expres s výsledkom do 2 h, ale toto si nechajú zaplatiť, príplatok až 100 EUR. Ideálne je ísť na test jeden deň pred plánovanou cestou do Chorvátska. Veľmi prehľadnú mapu, kde sa môžete otestovať ako samoplatcov, nájdete tu:
Zoznam odberových miest

 

Prejazd Rakúskom bez problémov?

 Cez Rakúsko je možné uskutočniť tranzit bez problémov. Pre prekročenie hraníc s Rakúskom a tranzit nie je vyžadovaný test za predpokladu prejazdu bez zastávky, alebo prerušenie na čas nevyhnutne potrebný, za účelom návštevy WC či striedanie vodiča je prípustné. Nevyžaduje sa ani povinná registrácia pred príchodom do Rakúska. Skutočnosť, že chcete Rakúskom iba tranzitovať dokladujte  zmluvou o prenájme lode či zmluvou o kapitánskom kurze na lodi a samozrejme potrebujete platné cestovné doklady. Môžete byť ale vyzvaní na preukázanie splnenia kritérií pre vstup do cieľovej krajiny Chorvátska už pri prekročení hraníc či pri tranzite Rakúskom náhodnou kontrolou. V prípade, že cieľová krajina požaduje pre vstup negatívny PCR test či doklad o prekonanom ochorení COVID - 19, môže byť teda tento test po vás vyžadovaný. To isté platí aj pri návrate.

MZV - Rakúsko
Rakúske veľvyslanectvo
Prehlásenie o tranzite

 

Prejazd Slovinskom bez problémov?

Cez Slovinsko je možné uskutočniť tranzit bez problému, dĺžka tranzitu ale musí byť maximálne 6 hodín. Je potrebné sa držať priamej trasy do cieľovej krajiny, prejazdu bez zastávky, prerušenie na čas nevyhnutne potrebný, za účelom návštevy WC či striedanie vodiča alebo natankovanie je prípustný. V Slovinsku majú tiež právo kontrolovať dokumenty preukazujúce, že budete vpustení do cieľovej krajiny. Je potrebné mať k dispozícii všetky dokumenty potrebné pre vstup do Chorvátska. Jedná sa najmä o zmluvu o prenájme lode, vyplnený crew-list, boarding pass, výsledky testu PCR prípadne doklady o prekonanom ochorení a platné cestovné doklady.
MZV SR - Slovinsko

 

Aké podmienky platia pre vstup do Chorvátska?

Pre vstup do Chorvátska je nutné predložiť negatívny antigenový či PCR test, ktorý nie je starší ako 48 hodín. Alebo ak ste v posledných 3 mesiacoch prekonali chorobu COVID - 19, môžete doložiť pozitívnym RT - PCR testom alebo pozitívnym antigénnym testom alebo pozitívnym neutralizačným testom (NT), alebo potvrdením od lekára o prekonanej chorobe COVID-19. Test musí byť starší ako 14 dní. Pre snaživého colníka je ideálna pripraviť kombináciu pozitívneho testu a potvrdenie o prekonanej chorobe od lekára. Vzor potvrdenia v angličtine tu. Ďalšie dokumenty potrebné pre vstup do Chorvátska sú zmluva o prenájme lode alebo kapitánskom kurze, vyplnený crew-list, boarding pass a platné cestovné doklady. Stále platí, že je potrebné pre vstup do Chorvátska vyplniť formulár Enter Croatia.

Podmienky pobytu v Chorvátsku

V samotnom Chorvátsku je potrebné dodržiavať platné opatrenia. Tieto opatrenia zahŕňajú najmä obmedzenie kontaktov s inými osobami na nutné minimum a minimalizovanie rizika prenosu vírusu. Turisti si musia merať teplotu a ak je vyššia ako 37,2 stupňa Celzia alebo ak sa osoba bude cítiť chorá a pozorovať symptómy choroby, musí telefonicky kontaktovať miestneho epidemiológa. Povinné je nosenie rúšok vo väčšine verejných vnútorných priestorov i vonku všade tam, kde nie je možné dodržať vzdialenosť min.2m.

Ďalšie info:
Ministerstvo vnútra Chorvátskej republiky
Safe Stay in Croatia 
Zoznam testovacích miest v Chorvátsku 

 

Aký je postup a povinnosti pri príchode na Slovensko?

Pokiaľ vstúpite na územie Slovenskej republiky, ste povinní nastúpiť do domácej izolácie do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19.

Ste povinní absolvovať test na COVID-19 najskôr v ôsmy deň domácej izolácie, pokiaľ cestujete z krajiny, ktorá je členom EÚ. Alebo ak máte bezpríznakový priebeh, vaša domáca izolácia končí dovŕšením jej 14. dňa aj napriek tomu, že neobdržíte negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Domáca izolácia je povinná aj pre osoby žijúce s vami v spoločnej domácnosti Ste zároveň povinní nahlásiť sa telefonicky regionálnemu úradu verejného zdravotníctva alebo elektronicky registráciou cez formulár eHranica a vášmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (tzn. všeobecnému lekárovi/pediater v prípade detí), s ktorým máte uzavretú zmluvu. Počas svojho pobytu na území SR sa musíte vedieť preukázať príslušníkovi Policajného zboru SR potvrdením o uvedenej registrácii cez formulár eHranica. Ak vstupujete na územie Slovenskej republiky leteckou dopravou, ste zároveň povinní vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho.
Kontakty na regionálne úrady verejného zdravotníctva

 

Výnimky zo 14- dňovej izolácie po príchode na Slovensko:

- osoby ktoré prekonali ochorenie COVID-19 a od prvého pozitívneho výsledku RT-PCR testu neuplynulo viac ako 90 dní; potvrdenie musí obsahovať pečiatku, identifikačné údaje lekára a telefonické spojenie; možný vzor potvrdenia tu
- osoby, ktoré boli zaočkované aj druhou dávkou vakcíny pred viac ako 14 dňami.

Pre túto skupinu platí:

- pri vstupe na územie SR sa musia preukázať antigénovým testom nie starším ako 48 hodín alebo PCR testom nie starším ako 72 hodín. Test je možné objednať napríklad v Zadare. V pracovné dni prebieha testovanie v 07:30, 10:30 i 14:00, v sobotu 07:30. Cena antigénneho testu je 200 HRK. Prejazd Rakúskom a Slovinskom bez ťažkostí, preto by ani prípadná nákaza pred spiatočnou cestou nemala robiť problémy.
- najneskôr pri vstupe na územie SR sa musí zaregistrovať na korona.gov.sk/ehranica musia sa podrobiť izolácii, avšak tá im končí negatívnym výsledkom RT-PCR testu, ktorý môže osoba podstúpiť hoci aj okamžite vo vlastnej réžii po vstupe na územie SR. V prípade, že osoba takýto okamžitý test nepodstúpi, prejde bežným režimom registrácie cez formulár ehranica (najskôr na 8. deň test, ak je negatívny, izolácia sa končí. Bez testovania trvá bezpríznaková izolácia 14 dní).
Ministerstvo zahraničných vecí

 

Je na mieste sa obávať cesty do Chorvátska?

K dnešnému dňu je podľa všetkých dostupných informácií cesta do Chorvátska pre slovenských občanov pri dodržaní platných opatrení bez väčších problémov možná. Riziko nakazenia koronavírusom je podstatne nižšie ako u nás. Dovolenka na lodi teda patrí k najbezpečnejším možnostiam relaxácie a odpočinku. Očakáva sa, že do začiatku sezóny dôjde k úprave podmienok vstupu do Chorvátska - úľavy pre naočkovaných alebo možnosť antigénnych testov pri vstupe. Vzhľadom k tomu, že sa vyššie uvedené informácie môžu rýchlo meniť, je zodpovednosťou každého jednotlivca overiť si pred cestou aktuálne podmienky pre vstup do jednotlivých krajín na príslušnom konzuláte.