spinner Vyhľadávame pre Vás najlepšie ponuky Spracovávame Vašu rezerváciu

Cestovanie - info

17. 6. 2021 | Charter v Chorvátsku je možný. Čo vás čaká na ceste a pri návrate a kde sa otestovať? Všetky potrebné informácie a odkazy nájdete tu.   

Môžete sa teraz vôbec cestovať po Slovensku a vycestovať z krajiny?

Áno, v Slovenskej republike neplatí zákaz vycestovať.

Kde sa môžete v SR otestovať antigénnym alebo PCR test a na čo si dávať pozor?

Pozorne si prečítajte informáciu, kedy dostanete výsledok testu. Ideálne je, keď je testovanie s výsledkom zaistené do 12 hod. Pozor! Niektoré laboratóriá ponúka službu expres s výsledkom do 2h, ale toto si nechajú zaplatiť, príplatok až 100 EUR. Ideálne je sa objednať na test jeden deň pred plánovanou cestou do zahraničia.

Veľmi prehľadnú mapu, kde sa môžete otestovať ako samoplatcovia, nájdete tu:
Zoznam odberových miest

Prejazd Maďarskom bez tažkostí?

Cez Maďarsko je možné uskutočniť tranzit bez problémov. Pozor, ale iba v prípadne dodržania koridoru po diaľnici. V prípade skrátenia cesty počítajte s pokutou 30 eur.

Pre prekročenie hraníc s Maďarskom a tranzit nie je vyžadovaný test za predpokladu prejazdu bez zastávky, prerušenie na čas nevyhnutne potrebný, za účelom návštevy WC či striedanie vodiča je prípustné. Nevyžaduje sa ani povinná registrácia pred príchodom do Maďarska. Skutočnosť, že chcete Maďarskom iba tranzitovať, dokladujete zmluvou o prenájme lode či zmluvou o kapitánskom kurze a samozrejme platnými cestovnými dokladmi. Môžete byť ale vyzvaní na preukázanie splnenia kritérií pre vstup do cieľovej krajiny Chorvátsko už pri prekročení hraníc či pri tranzite Maďarskom náhodnou kontrolou. V prípade, že cieľová krajina požaduje pre vstup negatívny antigénový test nie staršie ako 48 hodín alebo PCR test či doklad o prekonanom ochorení COVID - 19 alebo doklad o očkovaní, môže byť teda tento test po vás vyžadovaný. To isté platí aj pri návrate.

Prejazd Rakúskom bez problémov?

 Cez Rakúsko je možné uskutočniť tranzit bez problémov. Pre prekročenie hraníc s Rakúskom a tranzit nie je vyžadovaný test za predpokladu prejazdu bez zastávky, alebo prerušenie na čas nevyhnutne potrebný, za účelom návštevy WC či striedanie vodiča je prípustné. Nevyžaduje sa ani povinná registrácia pred príchodom do Rakúska. Skutočnosť, že chcete Rakúskom iba tranzitovať dokladujte  zmluvou o prenájme lode či zmluvou o kapitánskom kurze na lodi a samozrejme potrebujete platné cestovné doklady. Môžete byť ale vyzvaní na preukázanie splnenia kritérií pre vstup do cieľovej krajiny Chorvátska už pri prekročení hraníc či pri tranzite Rakúskom náhodnou kontrolou. V prípade, že cieľová krajina požaduje pre vstup negatívny Antigénny test nie starší ako 48 hodín či PCR test či doklad o prekonanom ochorení COVID-19, alebo doklad o očkovaní, môže byť toto od vás požadované. To isté platí aj pri návrate.

MZV - Rakúsko
Rakúske veľvyslanectvo
Prehlásenie o tranzite

Prejazd Slovinskom bez problémov?

Cez Slovinsko je možné uskutočniť tranzit bez problému, dĺžka tranzitu ale musí byť maximálne 6 hodín. Je potrebné sa držať priamej trasy do cieľovej krajiny, prejazdu bez zastávky, prerušenie na čas nevyhnutne potrebný, za účelom návštevy WC či striedanie vodiča alebo natankovanie je prípustný. V Slovinsku majú tiež právo kontrolovať dokumenty preukazujúce, že budete vpustení do cieľovej krajiny. Je potrebné mať k dispozícii všetky dokumenty potrebné pre vstup do Chorvátska. V prípade, že cieľová krajina požaduje pre vstup negatívny Antigénny test nie starší ako 48 hodín či PCR test, či doklad o prekonanom ochorení COVID – 19 alebo doklad o očkovaní , môže byť toto od vás požadované. To isté platí aj pri návrate.
MZV SR - Slovinsko

Aké podmienky platia pre vstup do Chorvátska?

Vstup na územie Chorvátska je povolený pri splnení jednej z  nižšie uvedených podmienok. V prípade, že cestujúci nespĺňa žiadnu z uvedených podmienok, bude mu umožnený vstup do krajiny, s tým, že nastúpi do karantény a test prebehne následne v Chorvátsku. V prípade, že by cestujúci nemohol z nejakého dôvodu test na Covid-19 podstúpiť, je nutné dodržať karanténu v trvaní 10 dní.

Základné podmienky pre vstup znie:
„Osobám s pobytom v EU bude umožnený vstup do Chorvátskej republiky pokiaľ sa preukáže:

1. potvrdením o negatívnom PCR alebo antigénnym testom, uvedenom na Spoločnom zozname antigénnych testov uznávaných členskými štátmi Európskej únie, zverejnený Európskou komisiou. Negatívny PCR test nesmie byť starší ako 72 hodín (od času testovania do prekročenia hraníc Chorvátska, alebo antigénny test nie starší ako 48 hodín. V prípade použitia antigénneho testu je nutné pri pobytoch dlhších ako 10 dní absolvovať antigénny test a to v dobe do 10 dní od podstúpenia prvého antigénneho testu.
alebo
2. potvrdením o očkovaní, dvoma dávkami (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Gamaleya, Sinofarm) ak prešlo viac ako 14 dní od druhej dávkyalebo potvrdenie o očkovaní jednou dávkou Johnson & Johnson ak prešlo viac ako 14 dní od očkovania (jednodávkovej očkovanie)

alebo
3. potvrdenie o pozitívnom PCR alebo antigénnom teste, ktoré potvrdzuje, že sa osoba zotavila z vírovej infekcie SARS-CoV-2, pričom tento test bol realizovaný 11-180 dní pred príjazdom na hraničný prechod, alebo po predložení potvrdenia o prekonaní COVID-19 vystaveného lékarom v angličtine.

4. Osoby očkované prvou dávkou Pfizer, Moderna aj Gamaleya (Sputnik V) môžu vstúpiť do Chorvátska od 22 dňa po očkovaní prvou dávkou a zdržiavať sa v Chorvátsku do 42. dňa, a osoby očkované prvou dávkou AstraZeneca môžu vstúpiť do Chorvátska po 22 dní od očkovania prvou dávkou a zdržiavať sa v Chorvátsku do 84. dňa - NOVINKA!

NÁZOV A VÝROBCA OČKOVANIE, KTORÉ SA V CHORVÁTSKU UZNÁVAJÚ

1. Comirnaty, výrobca Biontech / Pfizer,

2. COVID-19 Vaccine, výrobca Moderna,

3. Vaxzevria, výrobca AstraZeneca,

4. Janssen, výrobca Johnson & Johnson,

5. Sputnik V, výrobca Russias Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology,

6. COVID-19 Vaccine, výrobca Sinopharm

 

Aj naďalej platí výnimka z karantény alebo testovania pre deti do 12 rokov, ak cestujú v sprievode rodičov alebo zákonných zástupcov, ktorí sa preukážu s vyššie spomínanými potvrdeniami pre vstup. Od 12.6. 2021 platí nové rozhodnutie pre vstup do Chorvátska, v ktorom je zmenená lehota na vycestovanie po prijatí druhej dávky vakcíny. Vstup do Chorvátska zo Schengenského priestoru, tj. EU / EHS bude umožnený osobám, ktoré sú očkovaní  druhou dávkou vakcíny, a to hneď po druhej dávke, nebude už potrebné čakať, až ubehne 14 dní.

Iba u vakcíny Janssen, ktorá sa očkuje v jednej dávke, je potrebné dodržať lehotu 14 dní.


Pri prekračovaní hraničných prechodov Chorvátskej republiky a pobytu v Chorvátskej republike sú všetky osoby povinné dodržiavať epidemiologické opatrenia, všeobecné a zvláštné odporúčania a pokyny Chorvátskeho inštitútu verejného zdravia. Všetkým cudzincom cestujúcím do Chorvátska, za predpokladu, že spĺňajú podmienky pre vstup do Chorvatskej republiky, sa doporučuje dopredu vyplniť formulár pomocou aplikácie.
https://entercroatia.mup.hr/.
Vzor potvrdenia v angličtine tu.

Podmienky pobytu v Chorvátsku

V samotnom Chorvátsku je potrebné dodržiavať platné opatrenia. Tieto opatrenia zahŕňajú najmä obmedzenie kontaktov s inými osobami na nutné minimum a minimalizovanie rizika prenosu vírusu. Turisti si musia merať teplotu a ak je vyššia ako 37,2 stupňa Celzia alebo ak sa osoba bude cítiť chorá a pozorovať symptómy choroby, musí telefonicky kontaktovať miestneho epidemiológa. Povinné je nosenie rúšok vo väčšine verejných vnútorných priestorov i vonku všade tam, kde nie je možné dodržať vzdialenosť min.2m.

Ďalšie info:
Ministerstvo vnútra Chorvátskej republiky
Safe Stay in Croatia 
Zoznam testovacích miest v Chorvátsku 

Aký je postup a povinnosti pri príchode na Slovensko?

Prehľad podmienok pre návrat na Slovensko 

Je na mieste sa obávať cesty do Chorvátska?

K dnešnému dňu je podľa všetkých dostupných informácií cesta do Chorvátska pre slovenských občanov pri dodržaní platných opatrení bez väčších problémov možná. Riziko nakazenia koronavírusom je podstatne nižšie ako u nás. Dovolenka na lodi teda patrí k najbezpečnejším možnostiam relaxácie a odpočinku. Vzhľadom k tomu, že sa vyššie uvedené informácie môžu rýchlo meniť, je zodpovednosťou každého jednotlivca overiť si pred cestou aktuálne podmienky pre vstup do jednotlivých krajín na príslušnom konzuláte.

 

Od 1. júla bolo prijaté nové Rozhodnutie o vstupe do Chorvátska z krajín EÚ vrátane Slovenskej republiky. Nerozlišuje sa už farba krajiny (zelené, ostatné).

Ak sa prichádza z EÚ pre vstup do Chorvátska je potrebné mať EÚ digitálny Covid pass (certifikát). 

Pokiaľ ho nemajú platia tieto potvrdenia:

* Negatívny PCR (72 hodín) alebo antigénový test (48 hodín) zo spoločného zoznamu EÚ

* Potvrdenie o oboch dávkach očkovania nie starších ako 210 dní a môžu ísť hneď po očkovaní. Pokiaľ sa jedná o jednodávkovú vakcínu potom je nutné počkať 14 dní po očkovaní.

* Potvrdenie o očkovaní prvou dávkou po 22 dňoch

* Potvrdenie o prekonaní Covidu nie staršie ako 210 dní

* Potvrdenie o prekonaní Covidu a jednej dávke vakcíny, s tým že od očkovania neubehlo 210 dní

Ak nič z toho nemajú, je možnosť ich nechať otestovať v Chorvátsku antigénnym alebo PCR testom a výsledok poslať na hraničný prechod. Než dostanú výsledok, musia byť v izolácii. 
Výnimka sa vzťahuje na deti do 12 rokov v sprievode rodičov alebo opatrovníkov.

Detailnejšie informácie sú zverejnené tu: https://mup.gov.hr/uzg-covid/286210