spinner Vyhľadávame pre Vás najlepšie ponuky Spracovávame Vašu rezerváciu

Poistenie YACHT-POOL

Poistenie YACHT-POOL 

 

Aké sú výhody poistenia YACHT - POOL?

  • Poistenie pokrýva široké spektrum rizík a poistné produkty na seba naväzujú
  • YACHT-POOL má viac ako 35 ročnú skúsenosť nielen s formovaním produktov na mieru, ale aj pri likvidácii poistných udalostí, preto likvidácia prebieha "hladko". V roku 2020 YACHT-POOL úspešne zlikvidovali takmer 100% poistných udalostí a to aj veľké škody v dôsledku hrubej nedbanlivosti skippera.
  • Za poistením stojí silný partner - nemecká poisťovňa AXA

 

Aké sú novinky v poistení skippera:

  • Nové miesto jurisdikcie pri sporoch je krajina, z ktorej pochádza klient
  • Poistenie je možné uzavrieť do 12.00 v deň prebratia lode (online) 
  • V rámci poistenia depozitu sú aj prídavné plachty (spinaker, genaker)
  • Poistenie storna zahřňa aj poistenie v prípade ochorenia na Covid

 

Zahŕňa poistenie kaucie do zvolenej výšky kaucie. Spoluúčasť je 5%, nie však menej ako 50€. Zvolená suma depozitu nemôže byť nižšia, ako výška depozitu uvedená v zmluve s charterovou spoločnosťou.

Poistenie depozitu nezbavuje klienta povinnosti zloženia depozitu podľa zmluvy o prenájme lode a úhrady prípadnej vzniknutej škody.
Klient si následne uplatní škodu prostredníctvom YACHT POOL zaslaním žiadosti vrátane potrebných dokladov.
 
Poistenie je platné počas platnosti poistenia (12 mesiacov) na všetky chartery, kde je poistenec uvedený ako kapitán v charterovej zmluve. 
Uvedené sadzby neplatia na poistenie depozitu pri regatách - podliehajú osobitným podmienkam. Pre poistenie žiadajte formulár "C".

 

Depozit / Kaucia 500 € 1000 € 1500 € 2000 € 2500 € 3000 € 3500 € 4000 € 4500 €  5000 € 5500 €
Poistné   71,28 € 130,68 € 190,08 € 249,48 € 308,88 € 368,28 € 427,08 € 487,08 € 546,48 € 605,88 € 665,28 €

 

Poistenie zodpovednosti skippera zahŕňa materiálne a nemateriálne škody vyplývajúce z konania a zodpovednosti skippera.

Zahŕňa poistenie kapitána a posádky, v prípade nehody s následkom trvalej invalidity alebo smrti. Tiež zahŕňa záchranné práce v prípade nehody.

Poistenie kryje riziko kapitána jachty a tiež členov posádky v prípade odstúpenia od prenájmu v dôsledku choroby. Platí len na obdobie prenájmu, na rozdiel od iných druhov poistenia.