spinner Vyhledáváme pro Vás nejlepší nabídky Zpracováváme Vaši rezervaci

Cestování - info

17. 6. 2021 | Charter v Chorvatsku je možný. Co Vás čeká na cestě a při návratu a kde se otestovat? Všechny potřebné informace včetně odkazů najdete zde.   

Můžete nyní vůbec cestovat po ČR a vycestovat ze země?

Ano, v České republice neplatí zákaz vycestovat, každý může v odůvodněných případech do zahraničí cestovat.

Kde se můžete v ČR otestovat Antigenní nebo PCR test a na co si dávat pozor?

Pozorně si přečtěte informaci, kdy dostanete výsledek testu. Ideálně, když je testování s výsledkem zajištěno do 12 hod. Pozor! Některé laboratoře nabízí službu expres s výsledkem do 2 h, ale toto si nechají zaplatit, příplatek až 2.500 CZK. Ideálně jít na testy 1 den před plánovanou cestou do zahraničí.
Velmi přehlednou mapu, kde se můžete otestovat jako samoplátce, najdete zde:

Seznam odběrových míst

Průjezd Rakouskem bez potíží?

Přes Rakousko je možné uskutečnit tranzit bez problémů. Pro překročení hranic s Rakouskem a tranzit není vyžadován test za předpokladu průjezdu bez zastávky, ale přerušení na dobu nezbytně nutnou, za účelem návštěvy WC či střídání řidiče je přípustné. Nevyžaduje se ani povinná registrace před příjezdem do Rakouska. Že chcete Rakouskem pouze tranzitovat, dokládáte smlouvou o pronájmu lodě či smlouvou na kapitánský kurz na lodi a samozřejmě platnými cestovními doklady. Můžete být ale vyzváni k prokázání splnění kritérií pro vstup do cílové země Chorvatsko už při překročení hranic či při tranzitu Rakouskem namátkovou kontrolou. V případě, že cílová země požaduje pro vstup negativní Antigenní test ne starší jak 48 hodin nebo PCR test či doklad o prodělaném onemocnění COVID – 19 nebo doklad o očkování, může být tedy tento test po vás vyžadován. To samé platí i při návratu.

MZV ČR - Rakousko
Hraniční přechody s Rakouskem

Průjezd Maďarskem bez potíží?

Přes Maďarsko je možné uskutečnit tranzit bez problémů. Pozor, ale pouze v případě dodržení koridoru po dálnici. V případě zkrácení cesty počítejte s pokutou 30 EUR

Pro překročení hranic s Maďarskem a tranzit není vyžadován test za předpokladu průjezdu bez zastávky, ale přerušení na dobu nezbytně nutnou, za účelem návštěvy WC či střídání řidiče je přípustné. Nevyžaduje se ani povinná registrace před příjezdem do Maďarska. Že chcete Maďarskem pouze tranzitovat, dokládáte smlouvou o pronájmu lodě či smlouvou na kapitánský kurz na lodi a samozřejmě platnými cestovními doklady. Můžete být ale vyzváni k prokázání splnění kritérií pro vstup do cílové země Chorvatsko už při překročení hranic či při tranzitu namátkovou kontrolou. V případě, že cílová země požaduje pro vstup negativní Antigenní test ne starší jak 48 hodin nebo PCR test či doklad o prodělaném onemocnění COVID – 19 nebo doklad o očkování, může být tedy tento test po vás vyžadován. To samé platí i při návratu.

Více info zde

 Průjezd Slovinskem bez potíží?

Přes Slovinsko je možné uskutečnit tranzit bez problému, délka tranzitu je ale maximálně 6 hodin. Je potřeba se držet přímé trasy do cílové země, průjezdu bez zastávky, ale přerušení na dobu nezbytně nutnou, za účelem návštěvy WC či střídání řidiče nebo natankování je přípustné. Ve Slovinsku mají také právo kontrolovat dokumenty prokazující, že budete vpuštěni do cílové země. Je potřeba mít k dispozici veškeré dokumenty potřebné pro vstup do Chorvatska. Jedná se zejména o smlouvu o pronájmu lodi, vyplněný crew-list, boarding pass, výsledky Antigenního testu ne starší jak 48 hodin či testu PCR případně doklady o prodělaném onemocnění nebo očkování a platné cestovní doklady.

MZV ČR - Slovinsko

 

Jaké podmínky platí pro vstup do Chorvatska?

Vstup na území Chorvatka je povolen při splnění jedné z níže uvedených podmínek. V případě, že cestující nesplňuje žádnou z uvedených podmínek, bude mu umožněn vstup do země, s tím, že nastoupí do karantény a test proběhne následně v Chorvatsku.
V případě, že by cestující nemohl z nějakého důvodu test na Covid-19 podstoupit, je nutné dodržet karanénu v trvání 10 dní.

Základní podmínky pro vstup zní:

„Osobám s pobytem v EU bude umožněn vstup do Chorvatské republiky pokud se prokáží:

1. potvrzením o negativním PCR nebo antigenním testu, uvedeném na Společném seznamu antigenních testů uznávaných členskými státy Evropské unie, zveřejněném Evropskou komisí. Negativní PCR test ne starší 72 hodin (od času testování do překročení hranic Chorvatska), nebo antigenní test ne starší 48 hodin (od času testování do překročení hranic Chorvatska).  V případě použití antigenního testu je nutné při pobytech delších než 10 dní provést opakovaný antigenní test a to v době do 10 dní od provedení prvního antigenního testu.

nebo
2.potvrzením o očkování, dvěma dávkami (Pfizer, Moderna, AstraZeneca,  Gamaleya, Sinofarm ) pokud prošlo více jak 14 dní od druhé dávkynebo, potvrzení o očkování jednou dávkou Johnson&Johnson pokud prošlo více jak 14 dní od očkování  jednodávkové očkování ) 

nebo
3. potvrzením o pozitivním PCR nebo antigenním testu, které stvrzuje, že se osoba zotavila z virové infekce SARS-CoV-2, přičemž tento test byl proveden 11-180 dní před příjezdem na hraniční přechod, nebo po předložení potvrzení o prodělání COVID-19 vystaveného lékařem v angličtině.

nebo

4. Osoby očkované první dávkou Pfizer, Moderna i Gamaleya (Sputnik V)  mohou vstoupit do Chorvatska od 22 dne po očkování první dávkou a pobývat v Chorvatsku do 42. dne, a osoby očkované první dávkou AstraZeneca mohou vstoupit do Chorvatska po 22 dní od očkování první dávkou a pobývat v Chorvatsku do 84. dne – NOVINKA!

NÁZEV A VÝROBCE OČKOVÁNÍ, KTERÁ SE V CHORVATSKU UZNÁVAJÍ

  1. Comirnaty,  výrobce Biontech/Pfizer,
  2. COVID-19 Vaccine, výrobce Moderna,
  3. Vaxzevria,  výrobce AstraZeneca,
  4. Janssen,   výrobce Johnson&Johnson,
  5. Sputnik V,  výrobce Russias Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology,
  6. COVID-19 Vaccine, výrobce Sinopharm

I nadále platí výjimka karantény nebo testování pro děti do 12 let, pokud cestují v doprovodu rodičů nebo zákonných zástupců, kteří se prokáží s výše zmíněnými potvrzeními pro vstup.

Od 12.6. 2021 platí nové rozhodnutí pro vstup do Chorvatska, ve kterém je změněna lhůta pro vycestování po přijetí druhé dávky vakcíny.

Vstup do Chorvatska ze Schengenského prostoru, tj. EU/ EHS bude umožněn osobám,  které jsou naočkovány druhou dávkou vakcíny,  a to hned po očkování druhou dávkou, nebude již třeba čekat, až uběhne 14 dní.

Pouze u vakcíny Janssen, která se očkuje v jedné dávce, je třeba dodržet lhůtu 14 dní.

 

Při překračování hraničních přechodů Chorvatské republiky a pobytu v Chorvatské republice jsou všechny osoby povinny dodržovat epidemiologická opatření, obecná a zvláštní doporučení a pokyny Chorvatského institutu veřejného zdraví. Všem cizincům cestujícím do Chorvatska, za předpokladu že splňují podmínky pro vstup do Chorvatské republiky, se doporučuje předem vyplnit formulář pomocí aplikace:
https://entercroatia.mup.hr/.

 

Podmínky pobytu v Chorvatsku
Tato opatření zahrnují zejména omezení kontaktů s jinými osobami na nutné minimum a minimalizování rizika přenosu viru. Turisté si musí měřit teplotu a je-li vyšší než 37,2 stupně Celsia nebo pokud se osoba bude cítit nemocná a pozorovat symptomy nemoci, musí telefonicky kontaktovat místního epidemiologa. Povinné nošení roušek ve většině veřejných vnitřních prostorách i venku a všude tam, kde nelze dodržet vzdálenost min. 2 m.

Další info:
Ministerstvo vnitra Chorvatské republiky
Safe Stay in Croatia 
Seznam testovacích míst v Chorvatsku 

 

Co nás čeká před návratem do ČR?

Před návratem do ČR bychom měli mít negativní antigenní test, ne starší než 24h, nebo PCR test ne starší než 72h z HR a vyplnit příjezdový formulář. Test je možné objednat například v Zadaru.
V pracovní dny probíhá testování v 07:30, 10:30 i 14:00, v sobotu 07:30. Cena antigenního testu je 150 HRK. Průjezd Rakouskem a Slovinskem bez potíží, proto by ani případná nákaza před zpáteční cestou neměla činit potíže. 

 

Jaké podmínky platí pro návrat do ČR?

Přehled podmínek návratu do České republiky

COVID 19 Rozcestník - aktuální
Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví
Příjezdový formulář

 

Je na místě se obávat cesty do Chorvatska?

K dnešnímu dni je podle všech dostupných informací cesta do Chorvatska pro české občany při dodržení platných opatření bez větších problémů možná. Riziko nakažení koronavirem je podstatně nižší než u nás. Dovolená na lodi tedy patří k nejbezpečnějším možnostem relaxace a odpočinku. .
Vzhledem k tomu, že se výše uvedené informace mohou rychle měnit, je odpovědností každého jednotlivce ověřit si před cestou aktuální podmínky pro vstup do jednotlivých zemí na  příslušném konzulátu.

 

Od 1. července bylo přijato nové Rozhodnutí  o vstupu do Chorvatska ze zemí EU včetně České republiky. Nerozlišuje se již barva země (zelené, ostatní)

Pokud se přijíždí z EU pro vstup do Chorvatska je potřeba mít EU digitální Covid pass (certifikát) . v Čr by to měla být aplikace Tečka, ale doporučuji ověřit na české straně.

Pokud ho nemají platí tato potvrzení:

*Negativní PCR (72 hodin) nebo antigenní test (48 hodin) ze společného seznamu EU

*potvrzení o obou dávkách očkování ne starší 210 dní a mohou jet hned po očkování. Pokud se jedná o jednodávkovou vakcínu pak je nutné počkat 14 dní po očkování.

*potvrzení o očkování první dávkou po 22 dnech

*potvrzení o prodělání Covidu ne starší 210 dní

*potvrzení o prodělání Covidu a jedné dávce vakcíny, s tím že od očkování neuběhlo 210 dní

Pokud nic z toho nemají, je možnost je nechat otestovat v Chorvatsku antigenním nebo PCR testem a výsledek poslat na hraniční přechod. Než dostanou výsledek, musí být v izolaci.
Výjimka se vztahuje na děti do 12 let v doprovodu rodičů nebo opatrovníků.

Detailnější informace jsou zveřejněné zde: https://mup.gov.hr/uzg-covid/286210