spinner Vyhledáváme pro Vás nejlepší nabídky Zpracováváme Vaši rezervaci

Cestování - info

14. 3. 2021 | Charter v Chorvatsku je možný. Co Vás čeká na cestě a při návratu a kde se otestovat? Všechny potřebné informace včetně odkazů najdete zde.   

Můžete nyní vůbec cestovat po ČR a vycestovat ze země?

Ano, v České republice neplatí zákaz vycestovat, každý může v odůvodněných případech do Chorvatska cestovat. Do 21. 3. 2021 platí krizové opatření, které omezuje v ČR volný pohyb mezi okresy. V části II. bod 11 je uvedena výjimka - 11. cesta za účelem vycestování z České republiky;
Pro případnou kontrolu v rámci ČR doporučujeme, aby měli všichni u sebe platnou smlouvu o pronájmu a voucher či smlouvu o kapitánském kurzu.

Usnesení Vlády ČR - opatření - plný text

 

Kde se můžete v ČR otestovat – PCR test a na co si dávat pozor?

Pozorně si přečtěte informaci, kdy dostanete výsledek testu. Ideálně, když je testování s výsledkem zajištěno do 12 hod. Pozor! Některé laboratoře nabízí službu expres s výsledkem do 2 h, ale toto si nechají zaplatit, příplatek až 2.500 CZK. Ideálně jít na testy 1 den před plánovanou cestou do Chorvatska.
Velmi přehlednou mapu, kde se můžete otestovat jako samoplátce, najdete zde:

Seznam odběrových míst

 

Průjezd Rakouskem bez potíží?

Přes Rakousko je možné uskutečnit tranzit bez problémů. Pro překročení hranic s Rakouskem a tranzit není vyžadován test za předpokladu průjezdu bez zastávky, ale přerušení na dobu nezbytně nutnou, za účelem návštěvy WC či střídání řidiče je přípustné. Nevyžaduje se ani povinná registrace před příjezdem do Rakouska. Že chcete Rakouskem pouze tranzitovat, dokládáte smlouvou o pronájmu lodě či smlouvou na kapitánský kurz na lodi a samozřejmě platnými cestovními doklady. Můžete být ale vyzváni k prokázání splnění kritérií pro vstup do cílové země Chorvatsko už při překročení hranic či při tranzitu Rakouskem namátkovou kontrolou. V případě, že cílová země požaduje pro vstup negativní PCR test či doklad o prodělaném onemocnění COVID – 19, může být tedy tento test po vás vyžadován. To samé platí i při návratu.

MZV ČR - Rakousko
Hraniční přechody s Rakouskem

 

Průjezd Slovinskem bez potíží?

Přes Slovinsko je možné uskutečnit tranzit bez problému, délka tranzitu je ale maximálně 6 hodin. Je potřeba se držet přímé trasy do cílové země, průjezdu bez zastávky, ale přerušení na dobu nezbytně nutnou, za účelem návštěvy WC či střídání řidiče nebo natankování je přípustné. Ve Slovinsku mají také právo kontrolovat dokumenty prokazující, že budete vpuštěni do cílové země. Je potřeba mít k dispozici veškeré dokumenty potřebné pro vstup do Chorvatska. Jedná se zejména o smlouvu o pronájmu lodi, vyplněný crew-list, boarding pass, výsledky testu PCR případně doklady o prodělaném onemocnění a platné cestovní doklady.

MZV ČR - Slovinsko

 

Jaké podmínky platí pro vstup do Chorvatska?

Pro vstup do Chorvatska je nutné předložit negativní  antigenní nebo PCR test, který není starší než 48 hodin.
Nebo pokud jste v posledních 3 měsících prodělali nemoc COVID - 19, můžete doložit pozitivním RT - PCR testem nebo pozitivním antigenním testem nebo pozitivním neutralizačním testem (NT), nebo potvrzením od lékaře o prodělané nemoci COVID-19. Test musí být starší 14 dnů. Pro snaživého celníka je ideální připravit kombinaci pozitivního testu a potvrzení o překonání nemoci od lékaře. Vzor potvrzení v angličtině zde.

Další dokumenty potřebné pro vstup do Chorvatska jsou smlouva o pronájmu lodi či kapitánském kurzu, vyplněný crew-list, boarding pass a platné cestovní doklady.

Stále platí, že je potřeba pro vstup do Chorvatska vyplnit formulář Enter Croatia.
V samotném Chorvatsku je potřeba dodržovat platná opatření.

Podmínky pobytu v Chorvatsku
Tato opatření zahrnují zejména omezení kontaktů s jinými osobami na nutné minimum a minimalizování rizika přenosu viru. Turisté si musí měřit teplotu a je-li vyšší než 37,2 stupně Celsia nebo pokud se osoba bude cítit nemocná a pozorovat symptomy nemoci, musí telefonicky kontaktovat místního epidemiologa. Povinné nošení roušek ve většině veřejných vnitřních prostorách i venku a všude tam, kde nelze dodržet vzdálenost min. 2 m.

Další info:
Ministerstvo vnitra Chorvatské republiky
Safe Stay in Croatia 
Seznam testovacích míst v Chorvatsku 

 

Co nás čeká před návratem do ČR?

Před návratem do ČR bychom měli mít negativní antigenní test, ne starší než 24h, nebo PCR test ne starší než 72h z HR a vyplnit příjezdový formulář. Test je možné objednat například v Zadaru.
V pracovní dny probíhá testování v 07:30, 10:30 i 14:00, v sobotu 07:30. Cena antigenního testu je 200 HRK. Průjezd Rakouskem a Slovinskem bez potíží, proto by ani případná nákaza před zpáteční cestou neměla činit potíže. 

 

Jaké podmínky platí pro návrat do ČR?

Po návratu do ČR je třeba se nechat otestovat PCR testem do 5 dnů od návratu a je třeba být v samo izolaci, dokud nemáme v ruce negativní výsledek PCR testu. Pokud však absolvujeme test ihned po návratu, je možné již v pondělí nastoupit do práce.

Výše uvedené neplatí pro občany České republiky, občany Evropské unie a držitele platného dlouhodobého víza, průkazu o povolení k dlouhodobému, přechodnému nebo trvalému pobytu na území České republiky vydaných Českou republikou, kteří předloží písemné lékařské potvrzení v anglickém jazyce, a to lékařem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie o tom, že nemají klinické známky onemocnění COVID-19, absolvovali podle platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví nebo opatření jiného členského státu Evropské unie izolaci ve stanoveném rozsahu z důvodu pozitivního výsledku RT-PCR testu a o tom, že od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní; potvrzení musí obsahovat razítko, identifikační údaje lékaře a telefonické spojení; možný vzor potvrzení je zveřejněn na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví

COVID 19 Rozcestník - aktuální
Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví
Příjezdový formulář

 

Je na místě se obávat cesty do Chorvatska?

K dnešnímu dni je podle všech dostupných informací cesta do Chorvatska pro české občany při dodržení platných opatření bez větších problémů možná. Riziko nakažení koronavirem je podstatně nižší než u nás. Dovolená na lodi tedy patří k nejbezpečnějším možnostem relaxace a odpočinku. 
Očekává se, že do začátku sezony dojde k úpravě podmínek vstupu do Chorvatska - úlevy pro naočkované nebo možnost antigenních testů při vstupu.
Vzhledem k tomu, že se výše uvedené informace mohou rychle měnit, je odpovědností každého jednotlivce ověřit si před cestou aktuální podmínky pro vstup do jednotlivých zemí na  příslušném konzulátu.